Homepage E-mail Contacts
«Կենգուրու 2020»-ը մեկնարկել է: Գրանցվիր քո դպրոցում մինչև փետրվարի 17-ը:


«Կենգուրուի» մասին


Խնդիրներ

Երեխաներին+ծնողներին

Դպրոցներին

Հովանավորներին

Հղումներ և
ռեսուրսներ

ՖորումԽնդիրներ

Այստեղ զետեղված են 2008-2019 թվականների խնդիրները:

Հայերեն տարբերակ

2019
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-12-րդ դասարաններ
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2019
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11-12 классы
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2018
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-12-րդ դասարաններ
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2018
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11-12 классы
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2017
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-12-րդ դասարաններ
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2017
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11-12 классы
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2016
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-12-րդ դասարաններ
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2016
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11-12 классы
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2015
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-12-րդ դասարաններ
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2015
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11-12 классы
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2014
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-12-րդ դասարաններ
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2014
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11-12 классы
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2013
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-12-րդ դասարաններ
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2013
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11-12 классы
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2012
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-12-րդ դասարաններ
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2012
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11-12 классы
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2011
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-րդ դասարան
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2011
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11 класс
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2010
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-րդ դասարան
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Русский вариант

2010
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
11 класс
Бланк ответов
Ответы

Հայերեն տարբերակ

2009
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-րդ դասարան
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ

Հայերեն տարբերակ

2008
3-4-րդ դասարաններ
5-6-րդ դասարաններ
7-8-րդ դասարաններ
9-10-րդ դասարաններ
11-րդ դասարան
Պատասխանների թերթիկ
Պատասխաններ